Συνοπτικο Περιβαλλοντικο Γλωσσαριο

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:

Η διαδικασία στοχεύει στην εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δημιουργία ενός προϊόντος, με σκοπό να μειώσει το αποτύπωμά του. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία (χρήση υλικού, ολοκλήρωση κύκλου ζωής, μεταφορές, παραγωγή...) και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το σχεδιασμό του προϊόντος ή ακόμη και τη μέθοδο παραγωγής.

ECOMARK:

Το ιαπωνικό οικολογικό σήμα για τα εργαλεία γραφής (το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα είναι «Eco-Label Περιβάλλον»). Δημιουργήθηκε το 1995 και είναι μία από τις παλαιότερες οικολογικές πιστοποιήσεις που αφορούν στην κατηγορία των προϊόντων μας. Είναι το σημείο αναφοράς, ιδιαίτερα στο συγγραφικό κόσμο, για την επιβολή της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών. Όλα τα προϊόντα της σειράς Begreen πληρούν αυστηρά τα κριτήρια Ecomark.

ISO 14001:

Πρότυπο σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση των επιχειρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας, τον καθορισμό στόχων βελτίωσης και την αξιολόγηση της επιτυχίας του. Η πιστοποίηση αυτή, που ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, απαιτεί τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας. Το πρότυπο δεν έχει σχέση με τα προϊόντα, αλλά συγκεκριμένα με τη διαδικασία παραγωγής.

MÖBIUS CURVE (OR MÖBIUS LOOP / MÖBIUS STRIP):

Από το 1970, αυτό το σύμβολο έχει χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τον κόσμο αν ένα προϊόν είναι ανακυκλώσιμο (ενιαία καμπύλη) ή αν περιέχει ανακυκλωμένα υλικά (καμπύλη + ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού). Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο και παρέχει σε κάθε έναν από εμάς ακριβείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική φύση του προϊόντος.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ:

Ένα προϊόν είναι ανακυκλώσιμο εάν τα υλικά του μπορούν να υποστούν επανεπεξεργασία κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Στην Ευρώπη σήμερα, τα στυλό δεν είναι ανακυκλώσιμα. Μετά τη διαλογή των οικιακών αποβλήτων, μόνο τα «μπουκάλια» (μπουκάλια νερού, μπουκάλια γάλακτος, μπουκάλια ποτών, μπουκάλια απορρυπαντικών...) είναι ανακυκλώσιμα όσον αφορά στα πλαστικά υλικά. Για να διαπιστώσετε εάν ένα προϊόν είναι ανακυκλώσιμο, απλώς κοιτάξτε αν μία καμπύλη Möbius (χωρίς ποσοστό) υπάρχει στο προϊόν.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ:

Ανακυκλωμένα υλικά είναι τα υλικά που προέρχονται από άλλα προϊόντα και έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν σε νέα προϊόντα. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών καθιστά δυνατή την αποφυγή της χρήσης πρώτων υλών από τα ορυκτά καύσιμα. Στην περίπτωσή μας, πρόκειται για ένα είδος πλαστικού που ανακυκλώνεται. Κι αφού το πλαστικό αποτελείται 99% από λάδι, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο πλαστικό αποφεύγουμε τη χρήση αυτής της ενέργειας, επειδή γνωρίζουμε ότι τα αποθέματά της φτάνουν στο τέλος της. Για να μάθετε το ανακυκλωμένο περιεχόμενο ενός προϊόντος, κοιτάξτε την καμπύλη Möbius και το ποσοστό δίπλα της. Ο υπολογισμός του ποσοστού του ανακυκλωμένου υλικού στα προϊόντα μας αποκλείει, προφανώς, ανταλλακτικά, μελάνι, γομολάστιχα, ακόμη και απαγωγές (στην περίπτωση ενός μηχανικού μολυβιού).