Στοιχεία κλειδιά

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΔΡΑ ΤΗΣ PILOT CORPORATION

Pilot Corporation Headquarter
 • Τοποθεσία: Τόκιο – Ιαπωνία
 • N°1 παγκοσμίως σε εργαλεία γραφής
 • Το 2017 οι ενοποιημένες πωλήσεις της ανήλθαν σε: 104.1 δισ. γεν - 21.5 δισ. γεν (Ευρώπη)
 • Λειτουργεί σε όλες τις ηπείρους
 • 2604 υπάλληλοι σε όλο τον κόσμο
 • Αριθμός των καλυπτόμενων χωρών: περισσότερες από 100
 • Δείτε τις Εκθέσεις Επιχειρήσεων

PILOT CORPORATION OF EUROPE

Pilot Corporation of Europe Headquarter
 • Τοποθεσία: Annecy – Γαλλία
 • Εργαζόμενοι: 240 στην Ευρώπη
 • Αριθμός των χωρών που καλύπτονται: περισσότερες από 30
 • Ένα ευρωπαϊκό εργοστάσιο (άνω των 10000 τ.μ.) που βρίσκεται στη Γαλλία (Annecy).
 • Περίπου 40 εκατομμύρια στυλό παράγονται κάθε χρόνο στο ευρωπαϊκό εργοστάσιο.